KALENDARIUM

Raporty kwartalne
IV kwartał 2015 29.02.2016
I kwartał 2016 16.05.2016
II kwartał 2016 Spółka odstępuje od publikacji
III kwartał 2016 14.11.2016
Raporty półroczne
I półrocze 2016 09.09.2016
Raporty roczne
Jednostkowy SECO/WARWICK S.A. za 2015 rok 02.05.2016
Skonsolidowany Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2015 rok 02.05.2016